محبوب ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی – BBC DVD English


محبوب ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی- BBC DVD English به همراه کتاب های مورد نیاز برای این مجموعه PDF

در عصری که ما زندگی میکنیم زبان انگلیسی اجباری می باشد همان طور که یادگیری کامپییوتر و اینترنت اجباری شده است. یادگیری زبان یعنی بازشدن دروازه ی جهانی برای شما عزیزان
در این مجموعه آموزش زبان انگلیسی به روشی ساده و بر اساس فیلمهای کوتاه آموزشی قرار گرفته است.
آموزشها در 4 سطح از مقدماتی تا پیشرفته هستند.

آموزش ها به صورت فایل های ویدئویی و کتاب PDF می باشد.


Beginner
The complete English teaching video course
01. What’s your name?
02. How are you?
03. Can you help me?
04. Left, right, straight ahead.
05. Where are they?
06. What’s the time?
07. What’s this? What’s that?
08. I like it very much.
09. Have you got any wine?
10. What are they doing?
11. Can I have you name, please?
12. What does she look like?
13. No smoking.
14. It’ on the first floor.
15. Where’s he gone?

Elementry
16. Going away.
17. Buying things.
18. Why do you like it?
19. What do you need?
20. I sometimes work late.
21. Welcome to Britain.
22. Who’s that?
23. What would you like to do?
24. How can we get there?
25. Where is it?
26. What’s the date?
27. Whose is it?
28. I enjoy it
29. How many and how much?
30. What have you done?

InterMediate
31. Haven’t we met before?
32. What did you say?
33. Please stop!
34. How can I get to Brightley?
35. Where can I get it?
36. There’s a concert on Wednesday
37. What’s it like?
38. What do you think of him?
39. I need someone
40. What were you doing?
41. What do you do?
42. What do you know about him?
43. You shouldn’t do that.
44. I hope you enjoy your holiday
45. Where can I see a football match?

Advanced
46. When will it be ready?
47. Where did you go?
48. I think it’s awful
49. A room with a view
50. You’ll be ill
51. I don’t believe in strikes.
52. They look tired.
53. Would you like to…?
54. Holiday plans.
55. The second shelf on the left.
56. When you are ready…
57. Tell them about Britain.
58. I liked everything.
59. Classical or modern?دیدن این محصولات هم پیشنهاد می شود:
  • » کاملترین دوره آموزشی IELTS
  • » مجموعه آموزشی زبان انگلیسی با متد DLM از English Guru
  • » آموزش زبان فرانسه Rosetta Stone
  • » مجموعه كامل لوح هاي فشرده آموزش زبان انگليسي LANGMaster
  • » آموزش زبان چینی جدید رزتا استون در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته !

  • ارسال نظر