آموزش کامل مراحل انیمیشن سازی سه بعدی ( مطابق با پروسه های کاری مشهورترین استودیو های جهان )

این محصول آموزشی بی نظیر برای اولین بار در ایران  ارائه شده است .

در این مجموعه آموزش روند کامل ساخت انیمشن های سه بعدی را آن گونه که در برترین استدیوهای جهان پروژه ها را به انجام می رسانند به خوبی خواهید آموخت ، این روند با انتخاب و یا رسم عکس مناسب و ویرایش آن در فتوشاپ آغاز می گردد . سپس بوسیله نرم افزار مایا مدل سازی و انیمیشن سازی های مورد نیاز صورت گرفته ، پس از آن بوسیله نرم افزار های MatchMover و Autodesk Composite به نهایی سازی انیمیشن می پردازیم و در نهایت رندری بی نقصی از کار را تهیه می کنیم .

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Digital Tutors است که بر روی 7 حلقه DVD و به مدت زمان 27 ساعت و 30 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

سر فصل کورس های آموزشی این عناوین:

بخش اول : مفهوم طراحی  -Concept-Design-& Story boarding
بخش دوم : مدل سازی-Modeling
بخش سوم : کاربرد های مهندسی-Rigging
بخش چهارم : تطابق و حرکت-Match-Moving
بخش پنجم : انیمیشن-Animation
بخش ششم : رندرینق- Rendering
بخش هفتم : ترکیب-Compositing

بخش اول : Digital-tutors-Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-1-Concept-Design-&-Storyboarding

آموزش برخی از مقدمات
آموزش چگونگی ایده گرفتن از رتیل های موجود در طبیعت
آموزش افزایش جزئیات مورد نظر به طرح ساده رتیل انتخابی در مرحله پیش
آموزش شروع به نقاشی رتیل مورد نظر در نرم افزار ادوبی فتوشاپ
آموزش ساخت جزئیات پای چپ رتیل
آموزش ساخت جزئیات سر و دست های رتیل
آموزش ساخت گردن و بخش میانی بدن جانور در Photoshop
آموزش طراحی پاهای جلویی رتیل رباتیک در Adobe Photoshop
آموزش طراحی پاهای عقبی رتیل رباتیک
آموزش اطلاح شکل بازوهای رتیل در ادوبی فتوشاپ
آموزش طراحی جزئیات پاهای چپ رتیل
آموزش طراحی جزئیات نهایی رتیل
آموزش رنگ آمیزی سریع رتیل در فتوشاپ
آموزش رنگ آمیزی با مقادیر مختلف یک رنگ
آموزش رنگ آمیزی بازوی رتیل در فتوشاپ
آموزش رنگ آمیزی پاهای چپ رتیل در نرم افزار فتوشاپ
آموزش افزودن سایه روشن های مورد نیاز
آموزش نهایی سازی سایه روشن ها و پرداخت جزئیات
آموزش ساخت استوری برد ( Story Board ) بخش اول
آموزش ساخت استوری برد ( Story Board ) بخش دوم
آموزش ساخت استوری برد ( Story Board ) بخش سوم

بخش دوم : Digital-Tutors-Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-2-Modeling

آموزش ساخت قطعات مختلف روباتیک رتیل شامل 13 درس
آموزش طراحی شکل کلی رتیل روباتیک
آموزش مدل سازی بالاتنه رتیل در مایا
آموزش مدل سازی سر جانور در نرم افزار Maya
آموزش نهایی سازی پوسته سر جانور در Autodesk Maya
آموزش ساخت ( مدل سازی ) چشم رتیل
آموزش مدل سازی گردن و سر
آموزش افزودن قسمت های مکانیکی به سر رتیل
آموزش افزودن قسمت های مکانیکی به بدن رتیل
آموزش ساخت پوسته قسمت انتهایی بدن رتیل در نرم افزار مایا
آموزش مدل سازی پوسته جلویی رتیل
آموزش ساخت Leg Framework
آموزش ساخت حفاظ پای رتیل در مایا
آموزش افزودن قسمت های مکانیکی به پای جانور در نرم افزار Maya

آموزش پرداخت برخی از جزئیات قسمت های مختلف بدن رتیل در نرم افزار Maya

بخش سوم : Digital-Tutors–Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-3-Rigging

آموزش برخی از مقدمات
آموزش فراهم نمودن مقدمات مورد نیاز Rigging رتیل روباتیک در نرم افزار Maya
آموزش ساخت مهره ( Bone ) میانی پای رتیل روباتیک
آموزش ساخت مابقی زنجیره Joint ها ( متصل کنندگان ) برای پای رتیل روباتیک
آموزش ساخت متصل کننده های ( Joint ) بازوی رتیل روباتیک
آموزش افزودن IK Handler ها و استفاده از امکانات تنظیم ساختار سلسله مراتبی اعضای بدن رتیل روباتیک
آموزش پرداختن به جزئیات Rigging پای رتیل شامل 2 درس
آموزش کارکردن بر روی Rigging بدن رتیل روباتیک
آموزش ساخت کنترل کننده های زانوی رتیل روباتیک در این نرم افزار
آموزش تنظیم کنترل کننده های بازو و آرنج رتیل روباتیک
آموزش ساخت کنترل کننده های پنجه رتیل روباتیک در نرم افزار مایا
آموزش متصل نمودن پویای دست به بازو ( Parenting hand to the arm )
آموزش مدیریت حرکات مرکز ثقل رتیل در مایا
آموزش طراحی Rigging مناسب ویژه قطعات مکانیکی موجود بر روی پای رتیل
آموزش نهایی سازی Rigging درس پیشین
آموزش طراحی کنترل کننده های قسمت های روباتیک بدن مدل در نرم افزار Maya
آموزش Rigging سر رتیل روباتیک در نرم افزار Maya
آموزش ایجاد Rigging مناسب ، ویژه چشم رتیل
آموزش نهایی سازی Rig چشم رتیل
آموزش طراحی کنترل کننده های گردن رتیل
آموزش استفاده از Rig Head Flexor
آموزش طراحی اسکلت بندی ( Rigging ) پیستون های موجود بر روی پشت رتیل
آموزش طراحی Rigging حفاظ پشت جانور
آموزش نهایی سازی Rig حفاظ
آموزش خودکار سازی حرکات حفاظ جلویی رتیل روباتیک
آموزش سازمان دهی به Rigging های مختلف طراحی شده در صحنه نرم افزار مایا
آموزش کارکردن با مجموعه کاراکترها
آموزش نهایی سازی برخی از جزئیات Rigging

بخش چهارم : Digital-Tutors-Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-4-Match-Moving

آموزش برخی از مقدمات
بررسی عکس و آموزش چگونگی انجام پیش پردازش لازم در مورد Footage ( فیلم )
آموزش وارد کردن عکس ها به نرم افزار MatchMover
آموزش وارد کردن داده های دوربین
آموزش ساخت اولین مسیر دستی در این نرم افزار بر روی عکس مورد نظر
آموزش افزودن مسیرهای دستی بیشتر بر روی دیوار در نرم افزار MatchMover
آموزش نهایی سازی Track هایی ( مسیرها ) که تا کنون آن ها را تولید نموده ایم
آموزش دنبال کردن ( Tracking ) دستی عمیق
Solving the camera and checking the quality of the solve
آموزش ترمیم مسیر دو بعدی به منظور حذف مشکلات نواحی Solve
آموزش استفاده از امکان Tracking خودکار موجود در نرم افزار MatchMover
آموزش ایجاد چندین مسیر دستی به منظور ایجاد سوراخ موجود در دیوار
آموزش ایجاد چندین مسیر دستی به منظور بعد دادن به سوراخ موجود در دیوار
آموزش ایجاد Coordinate System به منظور بعد دادن به دیوار
آموزش استفاده از امکان Maya Composite به منظور ایجاد انیمیشن مورد نظر
آموزش ساخت Geometry مورد نظر در Maya
آموزش ایجاد پیش نمایش Geometry ها از طریق بافت ها
آموزش نهایی سازی مدل سازی شی مورد نظر

بخش پنجم : Digital-Tutors-Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-5–Animation

آشنایی با برخی از مقدمات
آموزش آماده سازی نتایج مراحل قبلی به منظور متحرک سازی
آشنایی با مزایای ارجاع دادن فایل ها
آموزش ساخت اولین صحنه از حرکت موجود مورد نظر
آموزش شکل دهی بیشتر به حرکات موجود مورد نظر
آموزش انجام Blocking Pass
آموزش انجام Blocking Pass ثانویه
آموزش ساده سازی انیمیشن
آموزش مخفی سازی پای جانور بوسیله برخی تکنیک ها
آموزش بهبود شکل بالاتنه جانور
آموزش ساخت انیمیشن بال زدن رتیل رباتیک شامل 3 درس
آموزش کارکردن بر روی حرکات پای رتیل رباتیک
آموزش تنظیم پای چپ جلویی
آموزش تنظیم پای راست جلویی

بخش ششم : Digital-Tutors-Maya-2011-Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-6-Rendering

آموزش برخی از مقدمات
آشنایی با مشکلات رایج در رندر یک صحنه
آموزش بهینه سازی شکل رتیل رباتیک در 3 درس
آموزش اعمال ماده پایه بر روی رتیل رباتیک
آموزش افزودن رنگ های مورد نیاز به رتیل رباتیک
Incorporating ambient occlusion into Architectural materials
آموزش بهینه سازی Mesh
آموزش بهبود پایداری رندر برای رندر صحنه های پیچیده
آموزش مدیریت خصایص رنگ در نرم افزار Maya
آموزش ایجاد نور و سایه در مایا
آموزش تنظیم Render Pass های مورد نیاز
Viewing rendered frame buffers in Maya
Making final quality adjustments to Infiltrator scene
Creating a custom material ID pass in Maya

بخش هفتم : Infiltrator-Production-Pipeline-Volume-7-Compositing

آموزش برخی از مقدمات
آموزش وارد کردن عکس ها به نرم افزار Autodesk Composite
آموزش مشاهده Gamma مورد نیاز
آموزش افزودن سایه ها و ambient occlusion بوسیله CC_basics
Compositing our colors layers and gamma shifting
آموزش روشن سازی پیش زمینه و تاریک نمودن پس زمینه
آموزش کارکردن بر روی Blur Node در نرم افزار Composite
آموزش استفاده از Depth of Field Blur
آموزش رفع مشکلات مربوط به لبه ها
آموزش استفاده از Motion Blur
Using Streams to effect multiple layers with a single tool
Fixing the background blur tool and input images for clean edges
آموزش Compositing حفره موجود در دیوار
Using a Color Curves for spill suppression of the green hue
Fixing small areas of our wall by modifying our key
آموزش اصلاح رنگ قسمت های مختللف بدن رتیل رباتیک
آموزش واقعی جلوه دادن هر چه بیشتر رتیل رباتیک
Preview rendering and using Intermediate Results for speed
Fixing a wall issue with an animated garbage matte
آموزش هماهنگ نمودن رنگ پیش زمینه با رنگ دیوار
آموزش افزودن chromatic aberration
Creating a lens flare using the Lens Blur tool and animation
آموزش افزودن افکت های مورد نظر
آموزش نمایش احساسات بوسیله اصلاح رنگ ها
Pinching our composition to begin transitioning out
آموزش استفاده از افکت تصویری Lens Blur
آموزش کاربرد Flare به منظور افزایش نور
آموزش اعمال افکت های نوری جذاب
آموزش رندر صحنه نهایی


کد محصول : 1404
تعداد : کل مجموعه به صورت کامل در قالب 3 حلقه DVD
قيمت : 8500 تومان
زمان تحویل کالا : آماده تحویل
موضوع : آموزش گرافيك و مالتي مديا،شركت Digital Tutors
برچسب ها: , , , , , , ,

دیدن این محصولات هم پیشنهاد می شود:
  • » فیلم آموزشی ساخت فیلم سینمایی توسط کمپانی KODAK
  • » مجموعه با ارزش اکشنهای فتوشاپ Cover Action Pro 1&2 + Video Tutorial
  • » مجموعه آموزش افتر افکت - اصول اولیه انیمیشن سازی و آموزش جامع After Effect CS5
  • » آموزش نرم افزار موسیقی Ableton Live 7
  • » مجموعه آموزشی OneLight Photography Workshop Interactive Tutorial

  • ارسال نظر