کاملترین مرجع آموزشی دفاع شخصی

این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد:

آموزش روشهای مبارزه بروسلی -Bruce Lee Fighting Method
آموزش کالبدشناسی مبارزه خیابانی -Anatomy of a Street Fight DVD by Paul Vunak
آموزش تکنیک های دفاع در برابر حملات غافل گیر کننده-Easy Techniques for Self Defense
مستند  کارشناسی ارشد مبارزه دفاعی -National Geographic – Fight Masters Self Defence
آموزش مبارزه در حملات دسته جمعی -Paul Vunak: Street Safe 3 – Self Defense
چگونه با استفاده از نقاط حساس بدن حریف و بدون در گیری زیاد او را از پای در اورد-Savate Defense Advance Techniques

سری های آموزش دفاع شخصی هاگانا Haganah F.I.G.H.T Series

آموزش روشهای مبارزه بروسلی -Bruce Lee Fighting Method:

استاد تد وونگ در این فیلم آموزشی به ما حرکات رزمی بسیار زیبا و پیچیده بروسلی را آموزش میدهد در این تمرینات شما با یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین سبک های رزمی که مخصوص بروسلی بوده آشنا میشوید

آموزش کالبدشناسی مبارزه خیابانی -Anatomy of a Street Fight DVD by Paul Vunak

استاد Paul Vunak به چگونگی دفاع و حمله در مبارزات خیابانی می پردازد.

آموزش تکنیک های دفاع در برابر حملات غافل گیر کننده- Easy Techniques for Self Defense

استاد Gene Simco تکنیک های ساده برای دفاع در برابر حملات غافل گیر کننده را آموزش می دهد.Gene Simco، رزمی کار مطرح و مشور برزیل می باشد  که دارای کمربند سیاه و سفید در هر دو سبک jiu – jitsu است.

مستند  کارشناسی ارشد مبارزه دفاعی -National Geographic – Fight Masters Self Defence

در این مستند به سراغ اساتید ورزش های رزمی می رویم و حرفه و مهارت های که به هنرجویان آموزش می دهند را از نردیک می بینیم.

آموزش مبارزه در حملات دسته جمعی -Paul Vunak: Street Safe 3 – Self Defense

Dan Inosanto جز نوابغ افسانه ای ( شریک آموزش بروس لی بود) دفاع شخصی دنیا می باشد  که خود این مهارت از استاد محترم فیلیپینی آموخته است.او در این ویدئو به شما اموزش می دهد که یکی برای همه و همه برای یکی واقعا یعنی چه؟

چگونه با استفاده از نقاط حساس بدن حریف و بدون در گیری زیاد او را از پای در اورد-Savate Defense Advanced Techniques

دیم ماک و کیو شو جیتسو ،کارسازترین و واقعی ترین سیستم دفاع شخصی جهان.دیم ماک (بوسه اژدها ) یعنی شناخت نقاط حساس بدن انسان و بهره گیری از آنها برای دفاع شخصی و از پای در آوردن حریف.

سری های آموزش دفاع شخصی هاگانا Haganah F.I.G.H.T Series

اصلا مهم نیست که آن ها مجهز هستن ، بزرگتر از شما هستن و یا مهارت بیشتری دارند ! این شعاری است که نیروهای امنیتی به پلیس های ویژه خود تلقین می کنند . آن ها توسط آموزش هایی سربازانی فوق حرفه ای را از اشخاص معمول شهری بوجود می آورند. شما در این مجموعه بی نظیر یاد می گیرید تا چگونه از خود در برار حمله دیگران دفاع کنید و به نوعی دفاع شخصی را فرا بگیرید و …

این مجموعه شاlمل 3 بخش Knife and Gun Disarms،Street Attacks،Tactical Knife Fighting می باشد.دیدن این محصولات هم پیشنهاد می شود: No matches

ارسال نظر