مجموعه بهترین آموزش های فتوشاپ شرکت لیندا با Lynda Photoshop Top 40

یکی از  از بهترین شرکت ها دز زمینه  اموزش شرکت لیندا می باشد که شاید یکی از بهترین مجموعه های ارائه شده از این شرکت را در اینجا ببیند.

حتما علت این ادعای ما را در ذهن خود جستجو می کنید.برای درک این ادعا ویژگی های این مجموعه را ببینید:

1  بر عکس خیلی از مجموعه ها پیچیده و طولانی نیست.

2  در این مجموعه بهترین و مهمترین مطالب فتوشاپ آموزش داده می شود

3  این آموزش ها اینتراکتیو می باشد که قدرت فراگیری را دو چندان می کند.