کاملترین مرجع آموزشی دفاع شخصی

این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد:

آموزش روشهای مبارزه بروسلی -Bruce Lee Fighting Method
آموزش کالبدشناسی مبارزه خیابانی -Anatomy of a Street Fight DVD by Paul Vunak
آموزش تکنیک های دفاع در برابر حملات غافل گیر کننده-Easy Techniques for Self Defense
مستند  کارشناسی ارشد مبارزه دفاعی -National Geographic – Fight Masters Self Defence
آموزش مبارزه در حملات دسته جمعی -Paul Vunak: Street Safe 3 – Self Defense
چگونه با استفاده از نقاط حساس بدن حریف و بدون در گیری زیاد او را از پای در اورد-Savate Defense Advance Techniques

سری های آموزش دفاع شخصی هاگانا Haganah F.I.G.H.T Series

مستند سری های آموزش دفاع شخصی هاگانا Haganah F.I.G.H.T Series

اصلا مهم نیست که آن ها مجهز هستن ، بزرگتر از شما هستن و یا مهارت بیشتری دارند ! این شعاری است که نیروهای امنیتی به پلیس های ویژه خود تلقین می کنند . آن ها توسط آموزش هایی سربازانی فوق حرفه ای را از اشخاص معمول شهری بوجود می آورند. شما در این مجموعه بی نظیر یاد می گیرید تا چگونه از خود در برابر حمله دیگران دفاع کنید و به نوعی دفاع شخصی را فرا بگیرید و …

مباحثی که شما می آموزید:

-آموزش خلع سلاح کردن چاقو و تفنگ

-آموزش دفاع در برابر دعواهای خیابانی

-آموزش تاکتیک های مبارزه با چاقو

و …..